Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa

Imatge de presentació: 
Dades identificatives de l'Escola de Música: 
Nom de l'Escola de Música: 
Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa
Municipi: 
Localitat: 
Demarcació: 
Adreça: 
Carrer Miquel Vives, 2
Codi Postal: 
08222
Telèfon: 
937 361 760
Correu electrònic: 
conservatori@terrassa.cat
Model d'escola: 
Escola Municipal
És una escola federada?: 
A quina federació?: 
ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música)
Estructura educativa de l'escola de música: 
Cursos que s'imparteixen: 

L'Escola Municipal de Música acull alumnat d'entre 4 anys i sense límit d'edat. Se'ls hi ofereixen cursos de sensibilització, d'educació musical elemental i avançada de tots els estils musicals.

Sensibilització

Pla d'estudis pels infants de 4 , 5 i 6  anys. Els infants descobreixen i  gaudeixen de la música desenvolupant les seves facultats i les seves capacitats sensorials i intel•lectuals. Es treballa a partir de dos eixos vertebradors; el moviment i la veu, dos elements ben naturals que permeten apropar-se al fet musical amb  alegria,  il•lusió i  emoció.

Ensenyament Bàsic

El pla d'estudis d'ensenyament bàsic per nens i nenes (7 a 12 anys) i per joves i adults (+13 anys) ofereix una formació musical elemental, al llarg de cinc cursos, mitjançant la qual l'alumne desenvoluparà àmpliament les seves capacitats musicals i aprendrà els fonaments del llenguatge musical i la seva expressió mitjançant la veu i un instrument, a més de començar a formar-se en el món dels conjunts instrumentals: orquestres i bandes.

Ensenyament Avançat

El pla d'estudis d'ensenyament avançat (a partir de 12 anys) té com a objectiu general aprofundir en la formació musical de l'alumne, especialment l'expressió instrumental. Diferents assignatures optatives permeten a l'alumne ampliar els seus coneixements musicals en aquells àmbits que més l'interessen.

Aquests esudis estan dividits amb diferents Itineraris: Clàssic, Jazz i Música Modena i Tradicional. A dins del Clàssic hi ha inclòs l'especialització en música antiga per aquell alumnat que ho sol·liciti.

Cursos i tallers oberts

L'Escola Municipal de Música ofereix també cada any un ampli ventall de cursos i tallers oberts a tots els ciutadans interessats en la música, adequats per a aquells amb o sense formació musical prèvia.

Cursos de cultura musical per a adults, tallers de guitarra elèctrica, de musical,  Baix elèctric, Tallers oberts de corda, fusta i metalls a escoles de primària...són alguns exemples d'aquesta oferta no formal que l'Escola ofereix a la ciutat.

Projectes socials i pedagògics

L'escola també duu a terme projectes socials d'educació musical com el projecte "Un Infant, un instrument (UIUI)  que pretén fer arribar l'educació instrumental i musical a escoles de barris on la seva realitat social o cultural fa difícil que arribi.

Instruments dels que s'imparteixen classes: 

Acordió, arpa, cant, clarinet, clavicèmbal , contrabaix , fagot, flauta de bec, flauta travessera, guitarra, oboè, orgue, percussió, piano, saxòfon, trombó, trompa,trompeta,viola, violí i violoncel.

Model d'escola: 
Escola Municipal