Escola Municipal de Música Joan Lamote de Grignon

Imatge de presentació: 
Dades identificatives de l'Escola de Música: 
Nom de l'Escola de Música: 
Escola Municipal de Música Joan Lamote de Grignon
Municipi: 
Localitat: 
Comarca: 
Demarcació: 
Adreça: 
Enric d'Ossó, 16A Casa de la Música
Codi Postal: 
43500
Telèfon: 
687136763
Correu electrònic: 
info@escolamunicipaldemusicadetortosa.cat
Model d'escola: 
Escola Municipal
Reconeixement de l'escola pel Departament d'Ensenyament: 

L’Escola Municipal de Música de Tortosa és un centre de titularitat municipal, autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen ensenyaments musicals de caràcter no reglat.

És una escola federada?: 
A quina federació?: 
Federació Catalana de Societats Musicals
Estructura educativa de l'escola de música: 
Cursos que s'imparteixen: 
  • Sensibilització i Iniciació. Adreçada a nens i nenes de 5 a 7 anys.L’alumnat s’inicia amb el fet musical a nivell sensorial i en el darrer curs d’aquesta etapa tenen un primer contacte amb els instruments que s’ofereixen al centre a través de la roda d’instruments
  • Formació bàsica. Adreçada a alumnat d’edats compreses entre els 8 i els 12 anys (si bé aquest marge d’edat es pot endarrerir en el cas que l’alumne/a s’iniciï en l’estudi de la música partir dels 9 anys o més).En aquesta etapa l’alumnat rep classes de llenguatge musical, instrument i pràctica instrumental en grup.
  • Formació avançada. Adreçada a alumnat de 13 a 17 anys (es pot endarrerir com en el supòsit del cas anterior).Dins d’aquesta etapa, s’ofereixen dos itineraris: un primer itinerari amb, un programa de major aprofundiment per a aquell alumnat que es vol preparar per a accedir a uns estudis musicals més professionalitzadors; i un segon itinerari, dirigit a alumnat que no vol optar per la vessant professional però que està interessat en aprofundir en la seva formació musical, amb una menor dedicació horària i centrat bàsicament en la pràctica instrumental.
  • Formació d'adults. Adreçada a alumnat de 18 anys en endavant.Aquí l’oferta formativa és molt variada ja que s’ofereixen classes tant a persones adultes que ja tenen coneixements musicals però volen aprofundir en algun aspecte concret, volen estudiar un nou instrument o simplement volen millorar el seu nivell instrumental, com també a persones que s’inicien en la pràctica musical a partir d’aquesta edat.
  • Música tradicional i popular. Té una durada de 10 mesos, d’octubre a juny, i contempla dues línies d’ensenyament: Pla Lliure i Pla Formatiu de l’AMTP (l’únic centre que actualmente imparteix aquest pla al sud de Catalunya). L’oferta pedagógica contempla les assignatures de Cant, Guitarra i instruments de pua, Dolçaina,Tarota, Gralla, Percussió, Acordió Diatònic, Sac de Gemecs, Violí i Viola de Roda; juntament amb teòriques com Llenguatge Musical, Arranjaments, Folklore, Dansa, Etnomusicologia com a matèries de context.
     
Instruments dels que s'imparteixen classes: 

S'hi poden estudiar instruments de vent-fusta, vent-metall, percussió, piano i guitarra i tota una oferta d'aprenentatge d'instruments i matèries relacionades amb la música d’arrel.

Model d'escola: 
Escola Municipal