Escola de Música Juan Pedro Carrero de Barcelona

Imatge de presentació: 
Dades identificatives de l'Escola de Música: 
Nom de l'Escola de Música: 
Escola de Música Juan Pedro Carrero de Barcelona
Municipi: 
Localitat: 
Comarca: 
Demarcació: 
Adreça: 
C/ del Carme, 15-17
Codi Postal: 
08001
Telèfon: 
93 301 07 18
Model d'escola: 
Escola Privada
És una escola federada?: 
A quina federació?: 
EMIPAC ( Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya)
Geolocalització: 

41°22'56.9"N 2°10'14.9"E

https://www.google.es/maps/place/41%C2%B022'56.9%22N+2%C2%B010'14.9%22E/@41.382467,2.1686103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.382463!4d2.170799

Estructura educativa de l'escola de música: 
Cursos que s'imparteixen: 

Sensibilització Musical.

Objectius generals del cicle:

 1. Sensibilitzar l’alumne en el món de la Música, aconseguir que interioritzi intuïtivament els elements bàsics del ritme i la pulsació, altura tonal, timbre, expressió corporal i expressió cantada.
 2. Iniciar el desenvolupament de l’oïda, interioritzant uns bons patrons rítmics, melòdics i estructurals.
 3. Potenciar l’experiència sensorial i motriu de l’alumne, com a primera forma de comprensió i apropament a la Música.
 4. Iniciar a l’alumne en el món de la veu com a factor d’aprenentatge de l’expressió musical amb el propi cos.  Aprendre a valorar la veu com un dels mitjans expressius més importants en el fet musical.
 5. Assistència a audicions i audicions de peces musicals cèlebres.

Iniciació a la Música.

 1. Iniciació intuïtiva al començament però progressivament més conceptual als elements que integren la Música. Desenvolupament de la sensibilitat musical i del sentit de l’oïda. Apropament als símbols musicals (codificació i descodificació).
 2. Iniciar a l’alumne en el món de la veu com a factor d’aprenentatge de l’expressió musical amb el propi cos.
 3. Iniciació a l’aprenentatge de la tècnica instrumental amb l’aplicació de ritmes, melodies, tonalitats i símbols musicals adquirits en la sensibilització. Adquisició d’un bon so, d’una bona posició i d’una acurada interpretació de les peces inicials.
 4. Apreciació de l’instrument com a mitjà d’expressió i com a possibilitat idònia per gaudir de la Música.
 5. Aproximació (per mitjà de contes, històries…) als autors clàssics i moderns dels quals escoltarà obres i la història del seu instrument.
 6. Participació en petits grups instrumentals, audicions i concerts.

Nivells elementals i professional.

 • Nivell Elemental.
 1. Aprenentatge dels continguts del llenguatge musical de nivell elemental amb una orientació comú de la música clàssica i moderna.
 2. Aprenentatge dels continguts d’instrument de nivell elemental.
 3. Participació en petits grups instrumentals de cambra o combo. Participació en audicions i concerts.l.
 • Nivell Professional.
 1. Aprenentatge dels continguts del llenguatge musical de nivell mitjà amb una orientació definitiva cap a la música clàssica o moderna. Harmonia i contrapunt, anàlisis, audició, història de música i dictat.
 2. Aprenentage dels continguts d’instrument de nivell mitjà.
 3. Participació en petits grups instrumentals, de cambra o combo, audicions i concerts.
 4. Optativament es fa un segon instrument.

 

Proves d’accés pel grau superior.

Actualment en el panorama  musical de Catalunya, hi ha una desorientació per part de l’alumnat que vol accedir al grau superior de música dels diferents centres Catalans, Espanyols i Europeus degut als constants canvis en les legislacions educatives, en les programacions i en diversitat centres.

Això ha fet que l’Escola de Músics i JPC amb la seva llarga trajectòria docent i pedagògica, hagin copsat la necessitat d’oferir uns cursos preparatoris pels estudiants/es que vulguin accedir al Grau Superior, fer oposicions per a escoles de Música, orquestres professionals, etc.. amb més seguretat i garanties d’èxit.

Instruments dels que s'imparteixen classes: 

Clarinet, trompeta, cant, guitarra, piano, violoncel, baix elèctric, bateria, trombó, violí, trompa, fagot, saxo i flauta travessera.

Model d'escola: 
Escola Privada