Agrupació Musical Rapitenca

Nom de la banda: 
Agrupació Musical Rapitenca
Adreça: 
c/ Sant Sebastià, 47
Demarcació: 
Comarca: 
Codi Postal: 
43540
Telèfon: 
977741150
Número de socis: 
261
Fundador de la banda: 
Un grup de músics de la població crea la banda l'any 1946.
Quantitat d'integrants de la banda: 
65 músics aprox.
% d'integrants per edats: 
Fins 15 anys: 
30
De 16 a 25 anys: 
25
Més grans de 25 anys: 
20
Més grans de 50 anys: 
25
Observacions sobre els percentatges de les edats dels integrants: 

La banda està constituïda pel 50% d'homes i el 50% de dones.

Bandera o escut identificatiu: 
Bibliografia sobre la banda: